Cov tub ntxhais kawm kis las ntawm lub lis piam: Caleb Hendrikse

Koom nrog peb ua kev zoo siab rau Junior, Caleb Hendrikse!

Kawm ntxiv txog Caleb hauv qab no thiab nco ntsoov tuaj koom nws qhov kev sib tw semifinal rau hnub Thursday, Lub Kaum Hli 28 thaum 4:00 teev tsaus ntuj ntawm SCS!

NPE: Caleb Hendrikse

QHOV TSEEB: Junior

SPORT(S) PARTICIPATES IN: Ncaws pob, ntaus pob, ntaus golf

FAVORITE SPORTS EXPERIENCE: Ua si ncaws pob nrog kuv tij laug

FAVORITE CLASS: Environmental Science

FAVORITE FOOD:  Ravioli

FAVORITE BIBLE VERSE: Ntawv Nkauj 23

LEADERSHIP/MINISTRY EXPERIENCE: Lub hom phiaj mus rau Colorado Springs

FUN FACT: Tsev neeg ntawm 6