Kub Noj su zaub mov

Hnub Friday kub noj su yog rau cov tub ntxhais kawm theem pib thiab theem nrab nkaus xwb. Cov tub ntxhais kawm theem siab tseem yuav tuaj yeem yuav pizza rau hnub Friday.
 • Hnub Monday, Plaub Hlis 24 - Spaghetti, Qej Bread, Salad Bar
 • Hnub Tuesday, Plaub Hlis 25 -Sub Sandwiches, Chips, Salad Bar
 • Wednesday, Plaub Hlis Ntuj 26 - Hamburger, Qos Zaub Mov, Zaub xam lav Bar
 • Thursday, Plaub Hlis 27 - Tater Tot Nachos
 • Hnub Friday, Plaub Hlis 28 - Pizza, Salad Bar
 • Hnub Monday, Tsib Hlis 1 -Pulled BBQ Chicken Sandwiches, Qos yaj ywm, Salad Bar
 • Hnub Tuesday, Tsib Hlis 2 - Nqaij nyuj Fry nrog Veggies thiab Qe Rolls
 • Wednesday, May 3 - Breakfast Sandwiches, Hash browns, Fruit
 • Hnub Thursday, Tsib Hlis 4 - qhwv thiab Chips nrog Star Wars Txiv Hmab Txiv Ntoo Khoom Noj
 • Hnub Friday, Tsib Hlis 5 - Kub Dog thiab Mac & Cheese
 • Hnub Monday, Tsib Hlis 8 - Crispy Chicken Sandwich, Italian Pasta Salad, Salad Bar
 • Tuesday, May 9 - Beef Tacos
 • Wednesday, May 10 - Hamburger, Chips, Salad Bar
 • Hnub Thursday, Tsib Hlis 11 - Nqaij qaib Alfredo, Bread Sticks, Salad Bar
 • Hnub Friday, Tsib Hlis 12 - Pizza, Salad Bar
 • Hnub Monday, Tsib Hlis 15 -MS/HS: Baked Potato Bar, ES -Sloppy Joes, Chips, Salad Bar
 • Tuesday, Tsib Hlis 16 -Brat Patty ntawm Bun, Qos Zaub Mov, Ci Taum
 • Wednesday, May 17 - Chicken Tenders, Mac & Cheese, Salad Bar
 • Thursday, May 18 - Beef Nachos
 • Hnub Friday, Tsib Hlis 19 - Pizza, Salad Bar
 • Hnub Monday, Tsib Hlis 22 - Hamburger, Fries, Salad Bar
 • Tuesday, Tsib Hlis 23 - Kub Dog, Chips, Salad Bar
 • Wednesday, May 24 - Waffles, Sausage
 • Hnub Thursday, Tsib Hlis 25 - Pizza thiab Salad Bar
 • Hnub Friday, Tsib Hlis 26 - Tsis noj su - tav su tso tawm