High School Preview Hmo

Peb zoo siab los tuav lub Tsev Kawm Ntawv Phaj Siab Saib Ua Ntej Hmo Hnub Thursday, Kaum Ob Hlis 1 thaum 7 teev tsaus ntuj! Hmo saib ua ntej no yuav suav nrog kev ncig xyuas peb lub tsev kawm ntawv, kev nthuav qhia ntawm peb lub hom phiaj, lub zeem muag, thiab qhov muaj txiaj ntsig, Kev Qhia rau Kev Hloov Pauv, thiab ntau ntxiv txog yam peb lub tsev kawm muaj rau koj tus menyuam! Siv lub sijhawm zoo no los hnov los ntawm peb cov kws qhia ntawv zoo thiab kev tswj hwm.