Mr. Navis Lub Tsev Lub Siab thiab Lub Siab Qhov Kev Hloov Kho Tshiab

Mr. Navis braves lub ntsiab (thiab lub suab nrov tsim kho!) coj SCS lub zej zog hloov tshiab ntawm #BuildingHeartsAndMinds qhov project. Kawm paub yuav ua li cas qhov chaw no yuav tso cai rau peb cov kws qhia ntawv kom muaj kev sib koom tes zoo dua thiab kev qhia ntawv zoo dua!