Txuj Ci Txuj Ci

Peb Lub Zeem Muag Zoo Tshaj Plaws

Cov tub ntxhais kawm yuav txhim kho lawv lub peev xwm tsim tau los ntawm Vajtswv thaum lawv xav txog nws los ntawm kev siv zog ua tau zoo thiab qhuas Vajtswv.

Ntawm Sheboygan Christian School arts yog ib feem tseem ceeb ntawm cov ntaub ntawv kawm. SCS lees paub qhov chaw ntawm kev ua yeeb yam hauv kev loj hlob ntawm tag nrho cov me nyuam raws li txoj cai hauv phau Vajlugkub. Vajtswv yog tus tsim. Peb yog nws cov duab kos npe hu ua nws txoj kev zoo nkauj, kev tshav ntuj thiab kev hlub. Los ntawm Kev Ua Yeeb Yam thiab Visual Arts, SCS cov tub ntxhais kawm yuav txhim kho lawv lub peev xwm los ntawm Vajtswv los ntawm kev muaj tswv yim zoo thaum lawv xav txog nws los ntawm kev siv zog ua tau zoo thiab qhuas Vajtswv.

Tsis ntev los no Art Blog Posts