Lub hom phiaj | Lub zeem muag | Core Values

Lub hom phiaj

Nyob rau hauv kev koom tes nrog cov ntseeg hauv zej zog, Sheboygan Christian School siv ib tug biblical foundations los integrate kev kawm zoo nrog Tswv Yexus-centered kev kawm, npaj cov tub ntxhais kawm? lub siab thiab lub siab rau kev pab nyob rau hauv Vajtswv lub ntiaj teb no.

Lub zeem muag

Sheboygan Christian School cov tub ntxhais kawm yuav cuam tshuam rau lub ntiaj teb, nyob ze thiab deb, rau Yexus Khetos.

Core Values

? Ua raws Academic Excellence
? Txhim kho lub siab ntseeg
? Cultivate kev loj hlob ntawm sab ntsuj plig
? Txhawb kom Phau Vajlugkub Qhia Txog Tus Kheej
? Tsim kom muaj zog Social Bonds
? Koom nrog Pab Txhawb Zej Zog
? Ua hauj lwm hauv zej zog loj dua