Nathan Strom

Nathan zoo siab tau koom nrog pab pawg SCS. Nws yuav ua kev zoo siab 15 xyoos ntawm kev sib yuav rau Anna, thiab nws siv sijhawm nyob hauv tsev feem ntau caum lawv peb tus menyuam?Elliana, Noah, thiab Philip. Tom qab tsev kawm ntawv hauv Philadelphia, Nathan yog ib tug xibhwb hluas ntawm lub Koom Txoos Autumn Ridge. Tom qab tsib xyoos nyob rau hauv tuam txhab nyiaj txiag, nws tau rov qab mus ua xibhwb qhuab qhia raws li ib tug ntseeg cog nyob rau hauv St. Paul, MN thiab ua hauj lwm pab Xibhwb ntawm Bethel OPC nyob rau hauv Oostburg los ntawm 2019 mus txog rau thaum lub rau hli ntuj. Tam sim no nws yog pawg ntseeg cog rau Breakwater Church hauv Sheboygan. Nws mob siab rau cov tiam tom ntej kom pom lawv lub neej ua si hauv kev ua yeeb yam ntawm Vajtswv lub yeeb koob thiab pom Tswv Yexus txaus siab heev. Nws txoj haujlwm nyiam suav nrog kev nqa hnyav, nuv ntses & yos hav zoov, hnab ev khoom, ntsib cov neeg tshiab, nyeem phau ntawv zoo, thiab, feem ntau ntawm tag nrho, yos Anna.