Kristi Gonzalez: koj puas xav tau ntau tus thwjtim?

Kristi mob siab rau kev pab lwm tus hauv txhua lub luag haujlwm uas Vajtswv muab rau nws.

Kristi tau yuav nws tus phooj ywg zoo tshaj David. Lawv muaj peb tug me nyuam ua ke: Keegan (Kindergarten), Dawson (3K), thiab Nora (me nyuam mos). Nws nyiam taug kev / hiking nrog nws tsev neeg thiab taug kev. Kristi thiab nws tsev neeg tuaj koom Shepherd of the Hills lub tsev teev ntuj hauv West Bend, uas yog qhov chaw nws loj hlob. Nws tus txiv yog los ntawm South Florida thiab lawv tau ntsib ntawm Concordia University Mequon hauv qhov kev qhia kis las.