Kathy Andringa

Kathy tau sib yuav rau SCS tus kws qhia ntawv tshawb fawb John Andringa. Lawv muaj peb tus menyuam yaus tawm hauv lub zes, Kathryn (tus kws tshuaj ntsuam xyuas kev lag luam hauv Pella, Iowa), Sam (tus kws lij choj hauv Itasca, Illinois), thiab Ben (Tus Kws Lij Choj Cov Neeg Siv Khoom Loj hauv Green Bay, Wisconsin). Kathy yog kawm tiav ntawm SCS. Nws kawm tiav bachelor's degree hauv Dordt College thiab tom qab ntawd tsiv mus rau Lake Worth, Florida los qhia hauv Lake Worth Christian School qhov chaw uas nws qhia qib 5 thiab tsev kawm theem nrab thiab ntsib John. Thaum lawv tsis tuaj yeem sawv ntawm huab cua zoo nkauj, lawv cia siab tias yuav txav mus los ze rau tsev neeg hauv Midwest. Me me puas paub tias Vajtswv tab tom npaj txoj haujlwm rau lawv hauv Sheboygan ntawm SCS thiab SCCHS! Lawv tau txais koob hmoov kom xa lawv cov menyuam mus rau SCS thiab ua ib feem ntawm SCS cov neeg ua haujlwm. Kathy tam sim no mus koom lub Koom Txoos Kev Cia Siab hauv Sheboygan.