Hu rau

Cov ntaub ntawv sib cuag

Sheboygan Christian School (P-12 Campus)
929 Greenfield Ave.
Sheboygan, WI 53081
Xov tooj: 920.458.9981
office@sheboyganchristian.com

Hu rau daim ntawv

  • Daim teb no yog rau lub hom phiaj siv tau thiab yuav tsum tau tso tseg tsis hloov.

Cov ntaub ntawv tiv tauj Department

Kws qhia ntawv & Cov neeg ua haujlwm Directory

Nkag Mus Kawm
Xov tooj: 920.458.9981 x328
admissions@sheboyganchristian.com

Kev nce qib
Xov tooj: 920.458.9981 x323
advancement@sheboyganchristian.com

Alumni
Tiv tauj peb ntawm no.

Kev ncaws pob
Xov tooj: 920.458.9981 x323
Athletics@sheboyganchristian.com

Zoo Raws li Kev Muag Khoom Tshiab
Mus saib peb ntawm Facebook!
Xov tooj: 920.668.6722
goodasnew@sheboyganchristian.com