Kev Hloov Kho Tsev Tsim Kho

Txuas ntxiv hauv nws puav pheej yeej video series, Xander qib 6 tus neeg sau xov xwm coj peb los ntawm kev hloov kho video ntawm Lub Tsev Lub Siab thiab Lub Siab Qhov project. Lub sijhawm no, nws tau nthuav tawm peb lub Tsev Kawm Ntawv Nruab Nrab Tshiab Pod- qhov twg qib 6, 7, thiab 8 yuav ua lawv txoj kev kawm feem ntau lub caij nplooj zeeg no!

Peb thov kom txhua tus tswvcuab hauv zej zog SCS xav txog kev txhawb nqa kev kawm Christian ntawm peb cov menyuam kawm ntawv theem nrab!